Home > Nieuws > 2020... een heel bijzonder jaar

2020... een heel bijzonder jaar

19 december 2020
2020... een heel bijzonder jaar

2020... Een heel bijzonder jaar, dat vooral bepaald werd door corona, RIVM-richtlijnen, een anderhalvemetersamenleving.

Ook op ons werk voor het Nijkerks Diaconaal Beraad heeft corona de nodige invloed gehad: online vergaderingen en contacten, beperkingen in ontmoeting enz. enz. Bij alle projecten hebben we rekening moeten houden met de richtlijnen. Toch kon gelukkig ons werk doorgaan.

Zo werd 2020 een bijzonder jaar. En toch … “God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven,” zegt Prediker.

Kort samengevat, bedoelt Prediker (3:11), dat wij van alles kunnen doen en plannen. Dat we ons druk kunnen maken en dat ons leven vaak onder druk staat. En dat ondanks onze inspanningen, het leven alle kanten op kan gaan. Maar dat bij dat alles geldt: zonder God gaat het niet lukken; alleen God geeft zin aan het leven! God heeft een plan, Hij zet alles op de juiste plaats. Hij zorgt voor heel ons leven. 

Vanuit dat besef gaan we een nieuw jaar tegemoet: laten we ondanks beperkingen, juist nu tijd maken voor God en ons richten op Zijn plan met ons leven, door corona heen, op Hem vertrouwen. Want: Hij heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven.

In dat vertrouwen mogen we als NDB met onze projecten aan de slag in een nieuw jaar. Een gezegend 2021 gewenst!

Namens het bestuur,
Bram, Tineke, Jan Pieter, Erik, Gezien, Elza, Hans

Wil je ook hulp bieden aan het NDB Nijkerk?
Neem contact op
© 2023 Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad