Home > Ervaringen > SchuldHulpMaatje

Ervaringen

Lees hier de verhalen van de SchuldHulpMaatjes. De dingen die ze meegemaakt hebben en waar ze andere mensen mee hebben geholpen. Komt één van de situaties overeen met die van jou, neem dan contact met ons op. We kunnen en willen jou ook graag helpen. 

Verhaal 1 - Dreigende huisuitzetting

" In 2019 ben ik betrokken geraakt bij de hulpvrager, die met een dreigende huisuitzetting te maken kreeg vanwege onbetaalde huur. De hulpvrager leed aan een depressie, maar heeft vanwege de dreigende huisuitzetting toch hulp willen aanvaarden.

Bij het eerste gesprek uitvoerig kennisgemaakt met de hulpvrager, gesproken over zijn problemen en hoe we daar samen uit kunnen komen. Dit is naar mijn mening een situatie waarbij je met ‘op je handen gaan zitten’ niet de nodige meters kan maken. Al leren we als maatjes wel dat we dat moeten doen, volgens mij liet de gezondheidstoestand van de hulpvrager dat niet toe. En met ‘op je handen zitten’ lukt het niet om acute problemen op te lossen.

Uit de inventarisatie bleek dat er meerdere schulden waren waarvan een groot gedeelte (gerechtelijke) incassokosten waren. Samen met de bijstandsuitkeerder, de Gemeente, eerst geregeld dat de lopende huur betaald wordt. Met de wetenschap van de verhuurder dat we met een oplossing voor de schulden bezig zijn, is de huisuitzetting voorkomen.

De hulpvrager heeft kort na mijn kennismaking via een uitzendbureau werk weten te vinden. De hulpvrager was zeer gemotiveerd om al zijn schulden terug te betalen. Anders kwam het niet met zijn geweten overeen. Door wisselende diensten was hij ook in staat om extra inkomsten te genereren.

Samen hebben we een voorstel uitgewerkt met welke bedragen de schulden konden worden terugbetaald. Met de schuldeisers heb ik op basis daarvan afspraken kunnen maken. Een teruggave van belastinggelden voor hem geregeld, daarmee kon hij de laatste termijnen van de regelingen in één keer voldoen.

Al lopende het traject is de hulpvrager steeds meer zelfstandig geworden om zijn financiën zelf te regelen en inmiddels heb ik hem los kunnen laten. 

Een mooi voorbeeld van ons werk als maatje: met hulpvragers optrekken en ze werkende weg weer zelfredzaam maken! "

 

Verhaal 2 -  Uitbetalingen en terugvorderingen toeslagen

" De laatste tijd hoor je veel over problemen met de uitbetaling of terugvordering van toeslagen. Als SchuldHulpMaatjes kom je deze problemen ook vaak tegen.

Zelf ben ik deze problemen vaak tegengekomen. Het is voor veel mensen een erg ingewikkelde regeling. Ik heb een aantal situaties meegemaakt waarin een gezin uitsluitend een bijstandsuitkering heeft, maar een aanslag heeft gekregen om toeslagen terug te betalen. In de meeste gevallen is dan sprake van een hoger gezinsinkomen. Inwonende kinderen hebben dan bijvoorbeeld een vorm van inkomen genoten en het is voor de meeste gezinnen dan niet duidelijk dat dit gevolgen heeft voor de huurtoeslag.

Het bedrag dat terugbetaald moet worden is dan al gauw een paar duizend euro en soms zelfs nog wel meer. En dat geld is er niet, omdat in veel van die situaties, sprake is van een bijstandsuitkering. De betalingsregeling die de Belastingdienst voorstelt is dan niet haalbaar.

In eerste instantie zorg ik als maatje er voor dat de juiste Belastingaangiften gedaan worden en dat ook de toeslagen juist worden berekend. Dat voorkomt dan problemen in de toekomst. Maar daarmee ben je er niet alleen. Het gezin moet weten dat inkomsten van inwonende kinderen gevolgen heeft voor de huurtoeslag en dat van de kinderen ook verwacht mag worden dat zij de ouders daarin compenseren.

Mijn ervaring is verder dat er met de Belastingdienst heel gemakkelijk afspraken gemaakt kunnen worden over een regeling, vaak is men bereid om een vorm van kwijtschelding te geven."

Verhaal 3 - Een noodkreet

“Ik moet een groot bedrag aan huurtoeslag terugbetalen, terwijl ik er toch recht op heb gehad. Nu heb ik een probleem, want ik heb maar een lage uitkering”. Met deze noodkreet kwam de hulpvrager bij SHM en mij terecht. Ik ben met haar in gesprek gegaan, heb geïnventariseerd wat de problemen zijn en welke oplossingen mogelijk zijn. Het bleek dat zij een inwonende pleegdochter had, die naast haar studie nog een inkomen heeft genoten. De terugbetaling was daarom wel terecht, maar hierop had ze niet gerekend.

Na een inventarisatie van haar inkomen, bleek dat zij ook nog recht had op een individuele inkomenstoeslag en bijzondere bijstand, omdat haar inkomen onder het bijstandsniveau lag. Zelf had ze alle denkbare besparingen al gerealiseerd en maakte ze al gebruik van de voedselbank.

Met de Belastingdienst is de afspraak gemaakt dat zij een laag bedrag per maand hoeft terug te betalen en dat de restantschuld na 2 jaar wordt kwijtgescholden.  “Een pak van mijn hart, zo kan ik weer rustig verder met mijn leven zonder slapeloze nachten”.

Als SchuldHulpMaatje kun je dan terugzien op de dankbare taak om samen met de hulpvrager de geldzaken weer op de rit te krijgen. Samen lukt ‘t!

Verhaal 4 -  "Er viel een last van mijn schouders"

Twee jaar deed André er, samen met Maatje Michel, over om van een grote schuldenlast af te komen. Nu zegt hij tegen iedereen met schulden: “Trek aan de bel bij SchuldHulpMaatje, want daar zit je goed!”

Nadat André (70) jarenlang bij de PTT – zoals het Nederlandse postbedrijf toen nog heette – had gewerkt, nam hij ontslag om een eigen bedrijf te beginnen. Dat ging helaas niet goed, en André kwam in de schulden terecht. Verschillende mensen bieden hulp aan, maar tegen iedereen zegt André dat hij zijn problemen zelf wil oplossen. Alleen, dat deed hij niet. “Ik realiseerde me dat het niet goed ging, maar ik was gewoon helemaal de kluts kwijt. Ik wist niet hoe ik mijn problemen moest aanpakken.”

Dan komt André in contact met SchuldHulpMaatje. Het klikt meteen met zijn maatje Michel: “Ik stond stijf van de spanning in die tijd, maar zodra Michel me een hand gaf, viel er een last van mijn schouders. Alleen al zijn opmerking ‘André, we gaan eens rustig jouw administratie op orde brengen’ gaf me zoveel rust. Ik kreeg geen verwijten, helemaal niets.

SchuldHulpMaatje behandelt je echt als mens, en gaat samen met jou op zoek naar oplossingen. En dat ook nog eens helemaal gratis.” Samen met Michel brengt André zijn schulden in kaart. “Daarna zijn we gaan kijken: wat kunnen we doen, wat is er mogelijk? De Maatjes van SchuldHulpMaatje zijn deskundig en weten veel. In twee jaar tijd waren mijn problemen opgelost!”

“Ik ben mijn Maatje zó dankbaar”, zegt André. “Ik ben weer mens geworden, ik geniet weer van het leven. En dat allemaal dankzij SchuldHulpMaatje. Tegen iedereen met geldproblemen, zeg ik: trek aan de bel! Neem contact op met SchuldHulpMaatje, want daar zit je goed!”


Lees hoe wij jou kunnen helpen

Wil je ook hulp bieden aan het NDB Nijkerk?
Neem contact op
© 2024 Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad