Home > Over ons

Wat beweegt het NDB?

In het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) werken 10 protestantse en de katholieke kerken uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken samen. De krachten zijn gebundeld om als kerken te dienen en een bijdrage te leveren aan het welzijn van alle mensen die in de gemeente Nijkerk wonen. 

Inspiratie van het NDB

Het NDB is er voor mensen die tijdelijk of langdurig in moeilijke of kwetsbare situaties verkeren. Het NDB doet dit in navolging van Jezus vanuit de Bijbelse diaconale opdracht om in praktische zin om te zien naar de naasten in nood en de zwakken in de samenleving.

Diaconaat is delen. Barmhartigheid en gerechtigheid zijn daarbij kernwoorden. Al heel lang laten christenen zich inspireren door woorden van Jezus in de Bergrede (zie Mattheus 5), ook bekend als de zeven werken van barmhartigheid. Daarbij gaat het om:

 • De hongerigen spijzen
 • De dorstigen laven
 • De naakten kleden
 • De vreemdelingen herbergen
 • De zieken bezoeken
 • De gevangenen bezoeken
 • De doden begraven

Zie ook het Bijbelverhaal uit Lukas 10: 25-37. Het verhaal dat Jezus daar vertelt gaat over de barmhartige Samaritaan.

Het Nijkerks Diaconaal Beraad

De geschiedenis van het NDB begint in 2006, toen diaconieën van kerken in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken startten met een vrijblijvend overleg. Door samen op te trekken en te leren van elkaars ervaringen, kon de aanwezigheid in de Nijkerkse samenleving groter worden. Ook stonden de diaconieën sterk als maatschappelijke partner toen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht werd. 

De samenwerking werd steeds intensiever en in 2013 werd het NDB een formele stichting. Het NDB voert nu namens al die kerken diverse projecten uit. Het NDB staat midden in de samenleving en is een partner voor andere (hulp)organisaties. Om er een aantal te noemen:

 • Gebiedsteams van de Gemeente Nijkerk
 • Het UVV
 • Vluchtelingenwerk
 • ‘s Heerenloo
 • Stichting Sigma (Welzijn, Zorg en Wonen)
 • Maatschappelijk Werk Gemeente Nijkerk / W&I / afdeling Bijzondere Bijstand en de Publiekswinkel
 • Overige diaconieën
 • Woningbouwcorporaties 
 • Nederlandse Patiëntenvereniging

Diaconaal Platform Nijkerk

Het NDB wordt gecontroleerd door het Diaconaal Platform Nijkerk (DPN). Het DPN bestaat uit vertegenwoordigers van alle aangesloten diaconieën. De taken van het Diaconaal Platform Nijkerk zijn:

 • Controle van het bestuur van de Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad;
 • Controle van de jaarlijkse begroting en beleidsplannen;
 • Besluiten van het bestuur goed en- of afkeuren;
 • Het verlenen van concrete hulp als er vanuit het meldpunt een hulpvraag binnenkomt.
Wil je ook hulp bieden aan het NDB Nijkerk?
Neem contact op
© 2024 Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad