Home > Nieuws > Begroting 2019 vastgesteld door NDP

Begroting 2019 vastgesteld door NDP

28 november 2018
Begroting 2019 vastgesteld door NDP

In de vergadering van het Nijkerks Diaconaal Platform, het toezichthoudend orgaan van het NDB, is de begroting voor 2019 doorgenomen en goedgekeurd. De bijdragen van de deelnemende diaconieën zijn tegen het licht gehouden. Verder heemt het aantal projecten van het NDB toe, in aantal en volume. Dat betekent dat de begroting ook voor 2019 weer wat verder groeit.

Een aantal in het oog springende punten: In vergelijking met een aantal jaren geleden wordt er meer geld besteed vanuit het Noodfonds. Verder is het de bedoeling dat de nieuwe vereniging HiP NL een kwaliteitsimpuls gaat geven aan lokale HiP-initiatieven, waar een wat hogere financiële bijdrage tegenover staat. Daarnaast is het NDB (met goedkeuring NDP) voornemens om in de gemeente Nijkerk van start te gaan met het project JobHulpMaatje, in nauw overleg met de burgerlijke gemeente. De kosten hiervan zijn opgenomen in de begroting.

We zijn blij dat het NDP zich kan vinden in de begroting, die u hier kunt bekijken.

Wil je ook hulp bieden aan het NDB Nijkerk?
Neem contact op
© 2024 Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad