Home > Nieuws > Geven en tegelijk ontvangen

Geven en tegelijk ontvangen

22 maart 2022
Geven en tegelijk ontvangen

"In het najaar van 2017 reageerde ik op de vraag in de app van HipHelpt: 'Blinde vrouw zoekt iemand die om de week wil komen voorlezen.' Dat doe ik nu dus ruim 4,5 jaar. 
Naast dat het gezellig is, leer ik veel van Truus. 

🔸 Ik leer dat alle enveloppen hetzelfde voelen. Of het nu van de bank is, de postgiroloterij of een wijziging in de afspraken met het ziekenhuis. 
🔸 Ik leer dat een blindengeleidehond geen luxe of hobby is, zoals de gemeente indiceert met huishoudelijke taken, maar een mobiliteitshulpmiddel om deel kunnen te nemen aan het sociale leven, of je te kunnen verplaatsen voor een ‘frisse neus’. 
🔸 Ik leer dat als je blind bent, je nog erg kan genieten van bloemen: voelen hoe ze groeien, ruiken en je een voorstelling maken van de kleur. 
🔸 Ik leer dat kleding hetzelfde aanvoelt, maar dat je niet weet of de kleuren bij elkaar passen. 
🔸 Ik leer dat je ondanks een handicap nog veel kan betekenen voor anderen: in je huis een dakloze opnemen of een asielzoeker, crisisopvang zijn voor een puber, inzamelen van kleding en blindenstokken voor Kameroen en meegaan met het transport om het daar te brengen bij een (door de stichting Fakkel) opgerichte blindenschool. 
🔸 Ik leer dat je een geweldig goed geheugen moet hebben om telefoonnummers te onthouden en aanbiedingen uit de plaatselijke folders. 
🔸 Ik leer ook dat je anderen gerust om hulp kan vragen. De meeste mensen willen graag wat voor je doen. 

Jij op jou beurt helpt anderen waar je dat kan en die het op andere vlakken moeilijk hebben. Dit contact is een verrijking naar twee kanten." Een heel mooi verhaal van Ine die via HipHelpt (één van onze NDB projecten) zoveel kan geven en tegelijk zoveel mag ontvangen. 

Wil je ook hulp bieden aan het NDB Nijkerk?
Neem contact op
© 2022 Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad