Home > Nieuws > HiP in 2019

HiP in 2019

2 april 2019
HiP in 2019

Na het faillissement van de landelijke stichting HiP in het najaar van 2018 is hard gewerkt om het project een toekomst te geven, en met succes! De landelijke vereniging is opgestart en het werk van de oude stichting HiP is weer opgepakt, zodat we ook in Nijkerk verder kunnen met de software en ondersteuning van landelijke collega’s. De subsidie-aanvragen voor 2019 door HiP Nijkerk bij het Kansfonds, de Maatschappij van Welstand en de Gemeente Nijkerk zijn inmiddels bijna allemaal goedgekeurd.

In het afgelopen kwartaal zijn tot nu toe 34 hulpvragen binnengekomen, waarvan het grootste deel is ingevuld (zie hiervoor ook de afbeelding). Eind maart was er een regulier helpdesk-overleg, waarin het afgelopen kwartaal is besproken en een korte intervisie op een aantal casussen is gedaan.

Wil je ook hulp bieden aan het NDB Nijkerk?
Neem contact op
© 2024 Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad