Home > Nieuws > Inloopspreekuur op Verlaat 3 stopt

Inloopspreekuur op Verlaat 3 stopt

1 november 2018

Begin september 2018 is gestopt met het inloopspreekuur op Verlaat 3. NDB ging hier in april bij wijze van proef op woensdagmorgen mee van start voor een periode van een  half jaar. Doel was om te kijken of er behoefte was direct en persoonlijk met het NDB in gesprek te gaan.

Gebleken is dat  er geen behoefte aan bestaat. Na evaluatie is dus besloten te stoppen. Wie contact met het NDB wil, blijkt de weg te weten via onze website en info@ndbnijkerk.nl, dan wel via diaconieën en andere hulpverleners zoals Sigma, Gebiedsteams, Voedselbank en anderen.

Wil je ook hulp bieden aan het NDB Nijkerk?
Neem contact op
© 2023 Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad