Home > Nieuws > Nieuwe voorzitter

Nieuwe voorzitter

1 juni 2020
Nieuwe voorzitter

Na zes intensieve jaren in het Nijkerks Diaconaal Beraad heeft voorzitter Piet Schreuder het stokje overgedragen aan zijn opvolger. Piet heeft aan de wieg gestaan van het NDB en is sinds die tijd initiator en stimulator geweest van vele ontwikkelingen. Wij willen Piet heel hartelijk bedanken voor zijn tomeloze inzet in die jaren en wensen hem alle goeds.

Bram Houtman is de nieuwe voorzitter en voor u stelt hij zich hier voor: 

" Ik ben Bram Houtman, 67 jaar en heb, afgezien van mijn studiejaren (Nijenrode in Breukelen en bedrijfskunde in Delft) mijn hele leven in Nijkerk gewoond. Ik ben 43 jaar getrouwd met Ada en samen hebben we 4 dochters en 10 kleinkinderen. Een jaar of zes geleden ben ik met (pre)pensioen gegaan na een werkzaam leven in de grafische industrie, het laatst als directeur bij binderij Callenbach hier in Nijkerk.

We wonen prachtig buitenaf op het Kokkeveld met een grote tuin en ook een moestuin. Naast het werken in die tuin wandelen we graag (LAW’s ) en zijn we ook regelmatig een dagje weg voor een bezoek aan een stad met museumbezoek, een stadswandeling en gezellig uit eten. Ook gaan we graag op vakantie met als favoriete bestemming Ierland, een fantastisch land met aardige mensen, mooie natuur en een heleboel rust.

Sinds de oprichting zijn wij lid van de hervormde wijkgemeente De Fontein en daar ben ik ook twee keer een periode van acht jaar ambtsdrager geweest als ouderling en ouderling-kerkrentmeester. Hoewel ik geen diaken was, krijg je als kerkenraadslid wel wat mee van het Nijkerks Diaconaal Beraad dus toen Piet Schreuder mij polste voor het bestuur had ik wel wat globale kennis over het reilen en zeilen van het NDB. Ik heb niet veel meer diaconale ervaring dan de gemiddelde kerkganger maar het werk en de opzet spreken mij aan. We willen er zijn voor alle inwoners en niet alleen voor de eigen (kerk)leden. Vooral het feit dat zoveel kerken op diaconaal gebied echt structureel samenwerken vind ik prachtig.

Ook de diversiteit aan projecten is mooi, van ondersteuning met hand- en spandiensten of advies tot financiële hulp in noodsituaties. Op die manier kunnen we met elkaar laten zien wat ons drijft, Wie ons inspireert en kunnen we invulling geven aan onze Bijbelse opdracht."

Wil je ook hulp bieden aan het NDB Nijkerk?
Neem contact op
© 2024 Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad