Home > Nieuws > Oekraïense vluchtelingen in Nijkerk

Oekraïense vluchtelingen in Nijkerk

10 juni 2022
Oekraïense vluchtelingen in Nijkerk

Na de komst van Oekraïense vluchtelingen naar Nijkerk heeft het NDB gefungeerd als contact naar de gemeente namens de aangesloten kerken en vrijwilligers om op die manier de behoeften en het aanbod op elkaar af te stemmen. Naast kleinere klusjes als vervoer hebben we samen met andere vrijwilligers een groot project opgezet om de Oekraïners van fietsen te voorzien. Na een oproep zijn er heel veel fietsen door Nijkerkers ingeleverd die vervolgens nagekeken en rijklaar gemaakt zijn. Zo zijn er meer dan 80 fietsen uitgegeven. Daarnaast was er voor de vluchtelingen gedurende een aantal weken de gelegenheid om bij de Dorcas winkel in Nijkerk gratis kleding af te halen. De kosten hiervan hebben Dorcas en het NDB voor hun rekening genomen.

In Hoevelaken hebben de gezamenlijke kerken een geweldige inspanning geleverd door 2 woningen compleet in te richten zodat een aantal Oekraïners zich daar konden vestigen.

Wil je ook hulp bieden aan het NDB Nijkerk?
Neem contact op
© 2022 Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad