Home > Nieuws > Samen erop vooruit

Samen erop vooruit

20 december 2023
Samen erop vooruit

Begin dit jaar hebben we als SHM Nijkerk meegedaan met een pilot van het project ‘Samen erop Vooruit’.


Het doel van de pilot en het latere project is: het vinden en bereiken van financieel kwetsbare mensen, die niet in beeld zijn bij de officiële instanties. We hebben dat in een goede samenwerking gedaan met HipHelpt en Humanitas. 

Bij het project hoort een zgn. ‘potjescheck’. Daarmee wordt in een kwartier tijd vastgesteld of iemand in aanmerking komt voor een regeling of toeslag. In de pilotfase in Nijkerk hebben zo’n 100 mensen de potjescheck gedaan. Alle 100 maken we blij met een bon, 30 leiden we daadwerkelijk toe naar regelingen of toeslagen. We regelen voor hen ook de vervolghulp. Het levert hen gemiddeld zo’n € 350 op jaarbasis op. 

We gaan door!
We gaan nu door als project ‘Samen erop Vooruit’, samen met 3 vrijwilligersorganisaties. Onze speerpunten voor de komende tijd zijn: het zoeken van een bredere samenwerking met en vergroten van de bekendheid bij andere organisaties, het verspreiden van folders in combinatie met publicatie en promotie om mensen te bereiken.

Spreekuur samen met Sigma
Een van de doelstellingen binnen het project heeft al iets moois opgeleverd: ‘Samen erop Vooruit’ gaat samenwerken met Sigma. Sigma gaat in haar vaste inloopspreekuur op dinsdagmorgen ook de potjescheck doen. ‘Samen erop Vooruit’ heeft vanaf 14 september op de donderdagmiddag van 13.00u - 14.30u een eigen spreekuur bij Sigma, in het gebouw van de Bibliotheek. Zo loont ook hier de samenwerking, samen erop vooruit!


Ervaring van Jack
“Door mijn ziekte en mijn scheiding kwam ik in één keer in de Participatiewet terecht en moest ik van een redelijk inkomen in een keer een heel grote stap terug doen. Ik zocht hulp bij Schuldhulpmaatje; die hebben mij begeleid en zodoende kan ik nu redelijk rondkomen. Door de hulp van Schuldhulpmaatje, de gemeente en de Voedselbank is het leven een stuk gemakkelijker geworden. Ook heb ik bonnen gekregen, wat heel fijn was!

Ik kreeg daarbij het aanbod om mee te doen aan de zgn. potjescheck. In Nederland kom je gelukkig voor veel verschillende potjes in aanmerking. Met de kleine extra’s is mijn leven, ondanks de kanker, weer wat gemakkelijker geworden. Ik zou tegen anderen willen zeggen: loop niet te lang met je problemen rond. Schuif je schaamte aan de kant Kom er voor uit en zet de eerste stap naar een mooi en goed nieuw leven. Schaam je vooral niet, nooit doen. Doe gewoon wat je moet doen.”


Voor meer informatie en voor filmpjes met nog meer ervaringsverhalen, zie onze website

Wil je ook hulp bieden aan het NDB Nijkerk?
Neem contact op
© 2024 Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad