Home > Nieuws > SHM en 'Samen erop Vooruit'

SHM en 'Samen erop Vooruit'

21 juni 2024
SHM en 'Samen erop Vooruit'

In de Nieuwsbrief van eind 2023 maakten we melding van het project ‘Samen erop Vooruit’. Een project dat we als SHM samen hebben opgezet met HipHelpt en Humanitas. Het doel was vooral mensen te bereiken, die financieel kwetsbaar zijn en nog niet in beeld bij de officiële instanties. Daarvoor gebruiken we een zgn. ‘potjescheck’ om vast te stellen van welke toeslagen of regelingen mensen nog geen gebruikmaken.

‘Samen erop Vooruit’: spreekuur samen met Sigma
We hebben als project ook de samenwerking gezocht met Sigma, vooral voor het opzetten van een gezamenlijk spreekuur. In dat spreekuur kon de ‘potjescheck’ worden gedaan en gezorgd worden voor vervolghulp. Sigma doet in haar vaste inloopspreekuur op dinsdagmorgen ook de potjescheck. In de periode van september 2023 t/m februari 2024 is er een extra spreekuur belegd, ook bij Sigma met vrijwilligers van ‘Samen erop Vooruit’. Daarnaast kan de potjescheck gedaan worden bij Thuiszorgorganisatie De GeZusters in Hoevelaken.

Zo is ook op dit punt samenwerking bereikt,  samen erop vooruit!

Ervaring van gerard; “Ach, er zijn zo veel mooie verhalen te vertellen. Sommigen zijn heel groot, anderen klein. Zo was er een dame die niet wist dat je je huurverhoging moest doorgeven waardoor ze al 5 jaar lang te weinig huursubsidie kreeg. Dat was vlot geregeld. Maar ik heb ook eens iemand vanuit een schuldsituatie naar een uitkering en uiteindelijk aan werk geholpen. Dat levert natuurlijk ontzettend veel vreugde en voldoening op.”

Voor meer informatie en voor filmpjes met ervaringsverhalen, zie https://sameneropvooruit.nl

Wil je ook hulp bieden aan het NDB Nijkerk?
Neem contact op
© 2024 Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad