Home > Nieuws > NDB Noodfonds brengt jaarverslag 2017 uit

NDB Noodfonds brengt jaarverslag 2017 uit

28 februari 2018
NDB Noodfonds brengt jaarverslag 2017 uit

Het NDB Noodfonds heeft op 20 februari 2018 verslag uitgebracht aan het Diaconaal Platform Nijkerk over de activiteiten in 2017.

In 2017 zijn in totaal 42 verzoeken om hulp ontvangen. Aanvragen kwamen binnen via SchuldHulpMaatje (3), NDB bestuur (6), Vluchtelingenwerk(9), Diaconieën(4), Plangroep (3), ICARE(4), Gebiedsteams (10), Voedselbank (2) en Sigma (1). Op de 42 aanvragen is als volgt beslist:

  • 22 verzoeken zijn toegewezen

  • 5 verzoeken zijn ingetrokken

  • 10 verzoeken zijn afgewezen

  • 4 verzoeken doorverwezen en daar geholpen

  • 1 verzoek is nog in behandeling

Er is in 2017 één lening verstrekt tot een bedrag van € 1000. Verder zijn er concrete bijdragen verstrekt voor een totaalbedrag van € 5423. Het NDB Noodfonds is er om in (acute) nood snel hulp te geven.

Wil je ook hulp bieden aan het NDB Nijkerk?
Neem contact op
© 2024 Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad