Home > Nieuws > Noodfonds

Noodfonds

8 mei 2019

Sinds 2016 heeft het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) een Noodfonds . Het doel hiervan is: hulp bieden in een noodsituatie. Het gaat om een snelle (eenmalige) handreiking of een kleine lening. Geen lange procedure, maar direct concrete hulp.

In 2018 waren er 38 hulpverzoeken; daarvan is in 29 situaties hulp geboden. Bij verschillende situaties was er dringend hulp nodig, bijvoorbeeld bij de aanschaf van een fornuis bij urgente verhuizing, herstel van een omgewaaide schutting, vergoeding voor de tandarts, of de reparatie van een wasmachine. In principe wordt er geen geld gegeven en er is onderzocht dat elders ( bij gemeente bijv.) geen hulp gegeven wordt.  Door het Noodfonds is in 2018 is op deze manier hulp verstrekt voor een totaalbedrag van ruim 6 mille. 

Hulpbieders van gebiedsteams, schuldhulpmaatjes, medewerkers van Sigma en ook hulpvragers weten het Noodfonds te vinden. Iedereen die in de gemeente Nijkerk woont, kan een verzoek om hulp doen (klik hier voor meer informatie).
Noodfonds NDB kan hulp geven omdat het hiervoor geld ontvangt van de diaconieën in de gemeente Nijkerk en een jaarlijkse bijdrage van een fonds. We hopen nog veel anderen te kunnen helpen! 

Wil je ook hulp bieden aan het NDB Nijkerk?
Neem contact op
© 2023 Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad